13. desember 2022 0 Comments Elektronikk

Smart WMS-system som sikrer bedriftens lager for fremtiden 

Et automatisk WMS-system kan sikre bedriftens lager for fremtiden. Et fremtidssikret WMS-system tar høyde for svingninger og kan enkelt integreres med det nåværende CMS-systemet som brukes i virksomheten. Et lager trenger å ha et lagersystem som enkelt kan håndteres av de ansatte.

Et effektivt lager setter mennesker før systemer og gir dem de beste forutsetningene for å gjøre en god jobb. Det sikrer at bedriften er konkurransedyktighet i et marked hvor kampen om lojale kunder er harde enn noen gang. Kundene forventer stadig mer av forhandlerne, og dette stiller høye krav til bl.a. leveringshastighet og leveringssikkerhet. Det skal ikke bare være enkelt å bestille varer og motta dem innen avtalt tid. Det skal også være enkelt for kunden å returnere en bestilling hvis kunden av en eller annen grunn ønsker å gjøre det. 

Intuitivt system effektiviserer ordreplukking

Lagerstyringssystemet sikrer at lagermedarbeiderne blir vist strategiske plukkruter. Dette gjør plukkingen mer effektiv og dermed raskere å gjennomføre. Lagerstyringssystemet garanterer optimal ordreplukking uansett om det er snakk om en enkelt ordre eller samlet plukking av ordrer. Alt er basert på virksomhetens og lagerets behov.

Et effektivt lagerstyringssystem understøtter prosessen hele veien, fra varen ankommer lageret til den forlater lageret igjen, og dette inkluderer også alle trinnene i mellom. 

Med en håndterminal kan man enkelt få oversikt over plukkruten og skanne varene underveis. 

Lagerstyringssystemet guider lagermedarbeideren videre etter at varene er plukket. Det informerer om emballasjen som trengs for den aktuelle bestillingen. Følgesedler og fraktpapirer skrives deretter ut og bestillingen kan sendes av gårde. Alt styres av lagerstyringssystemet.

Lageret skal implementere et automatisk WMS-system

For at lagerstyringssystemet skal være vellykket, er det krav til hvordan det skal struktureres. Man må sørge for plassering av varer i henhold til omsetningshastigheten til den gitte varen. Ved å optimalisere lageret med optimal plassering av varer, kan man oppnå bedre resultater allerede før systemet er implementert. Etter dette kan et riktig implementert lagersystem effektivisere lageret med 25 til 40 %.

Lagerstyringssystemet kan bidra til å øke motivasjonen til de ansatte på lageret. Det gjøre det lettere for medarbeiderne å behandle ordrer og å unngå ordrefeil. Man unngår feil som lett kan oppstå når plukking er basert på et manuelt system. Et automatisk system fungerer som en lojal samarbeidspartner i hverdagen. 

I vår moderne verden utvikles teknologien stadig raskere. Stadig flere roboter og tekniske verktøy blir en naturlig del av arbeidslivet vårt. Medarbeiderne må forstå systemene de skal bruke, og det må gi mening å bruke dem i den aktuelle bransjen. Tekniske hjelpemidler må ikke ødelegge menneskers arbeidslyst og evne til å jobbe effektivt. 

Det kan være vanskelig å gå fra manuelle prosesser til automatiske prosesser, men et automatisk lagerstyringssystem kan sørge for at det skjer på en smertefri måte. Det kan enkelt integreres i kjente systemer som WooCoommerce, Shopify, Magento, etc.


Share: