19. desember 2021 0 Comments Datamaskiner

Moderne teknologi gjør det mulig å gjennomføre mange tester hjemme

ANNONSE

Det er fornuftig å ha et forhold til egen helse i hverdagen, særlig på sentrale områder som kosthold, fysisk aktivitet og inntak av rusmidler. Det er mange helsemessige faktorer som det ikke er mulig å styre, men på enkelte områder har du faktisk god kontroll selv. I noen tilfeller er det også relevant å følge med på forskjellige sentrale verdier og parametere, test deg selv for å måle fremgang og utvikling. Moderne teknologi har gjort mange tester tilgjengelige også for privatpersoner.

Vekt, puls og blodtrykk – sentrale verdier

I mange sammenhenger kan det være motiverende å faktisk følge med på egen utvikling, dessuten kan forandringer i grunnleggende måleverdier være et tegn på andre helseutfordringer. Det er selvfølgelig viktig å ikke diagnostisere seg selv, men søke hjelp fra helsepersonell hvis du er usikker på noe med helsen din.

Fra forhandlere som https://test-deg.no/ er det mulig å kjøpe for eksempel blodtrykkmåler, pulsoksymeter og annet utstyr som lar deg måle slike verdier på en enkel og nøyaktig måte. Slikt måleutstyr vil komplettere den vanlige badevekten, eller en mer avansert vekt som måler kroppens sammensetning, på en god måte.

  • Overvekt er en risikofaktor i forbindelse med mange livsstilsfaktorer. Derfor er det også viktig å følge med på egen vekt. Å gå ned i vekt er på ingen måte enkelt, men vektnedgang kan bidra til å både forebygge og lindre sykdom.
  • Puls er et godt mål på hvor hardt hjertet må arbeide for å pumpe blodet til forskjellige områder i kroppen. Det er særlig den såkalte hvilepulsen som kan gi hint om hvor godt trent du er. Dessuten vil forandringer i hvilepuls kunne gi et tidlig signal om at du begynner å bli syk.
  • Høyt blodtrykk er en annen risikofaktor i forbindelse med flere helseutfordringer. Forhøyet blodtrykk kan også henge sammen med andre faktorer som overvekt.

Jevnlig måling av vekt, hvilepuls og blodtrykk vil kunne gi deg et helt nytt forhold til egen helse. Husk på å kontakte helsehjelp hvis du er usikker på utviklingen til disse verdiene.

Andre tester: alkohol, narkotika og infeksjoner

Det finnes mange andre tester og målinger som kan utføres i egen stue. Mange nordmenn har på godt og vondt fått et forhold til enkle infeksjonstester i løpet av 2020 og 2021, slike tester kan være et enkelt og effektivt komplement til annen testing. I tillegg finnes det mange forskjellige tester som er rettet mot måling av alkohol eller narkotika.

Promillemålere er sannsynligvis den kategorien målere som er mest relevante for en vanlig norsk husholdning. Sensorer basert på såkalt brenselcelleteknologi er svært nøyaktig, og kan benyttes som støtte hvis du for eksempel er usikker på hvorvidt du fortsatt er påvirket av alkohol. Husk på at du alltid har et eget ansvar for å avgjøre hvorvidt du bør sette deg bak rattet, men en promillemåler kan hjelpe deg med et korrekt beslutningsgrunnlag. Narkotikatester kan være aktuelle i noen situasjoner, og det finnes flere forskjellige alternativer som gjør det mulig å avklare forekomst av narkotika ved bruk av en enkelt hjemmetest.


Share: