16. juni 2023 0 Comments Diverse

Fleksibel arbeidsbelysning handler også om godt arbeidsmiljø

Denne artikkelen er en betalt annonse.

Det er ikke alle små og mellomstore bedrifter som har fått med seg hvor avgjørende god arbeidsbelysning faktisk kan være for både arbeidsmiljø og produktivitet. Uansett om det er snakk om profesjonelle arbeidslys til verksted eller tilpasset belysning ved siden av skjermen – lamper og belysning har helt enkelt svært mye å si.

Loven stiller krav til belysning og lysinnslipp

Både tilgang til dagslys og krav til belysning er regulert i lover og forordninger. Det er ikke så rart, med tanke på hvor viktig tilgang til lys egentlig er:

  • Godt arbeidslys har stor betydning når det gjelder trygghet og sikkerhet. Det gjelder selvfølgelig i særlig stor grad innen for eksempel produksjonsindustri eller verksteder, men selv i et kontormiljø kan en dårlig opplyst trapp være en risikofaktor.
  • Menneskekroppen er tilpasset et liv med tilgang til dagslys, og nattarbeid over tid kan føre til helsemessige utfordringer. Derfor stilles det egne krav til slikt arbeid, og om dagen skal arbeidstakere som hovedregel ha tilgang til dagslys via vinduer eller andre lysinnslipp.

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at kravene i arbeidsmiljøloven overholdes.

Mangelfull belysning kan skape flere utfordringer over tid

Det er kanskje lettest å se for seg de akutte farene i forbindelse med mangelfull belysning, som for eksempel å gjøre feil med en maskin som følge av dårlig lys. Samtidig er det viktig å huske på at det også kan oppstå langtidsvirkninger.

Hvis en ansatt hele tiden må prøve å fokusere blikket på noe fordi belysningen ikke er god nok, vil det kunne føre til for eksempel spenningshodepine eller andre muskelutfordringer over tid. På lik linje kan faktisk også suboptimale forhold når det gjelder skjermbruk, inkludert gjenskinn eller skarpe kontraster mellom skjerm og belysningen rundt, skape utfordringer for de ansatte.

Oppsummert er det svært fornuftig å investere i god belysning på arbeidsplassen, både med tanke på bedriftens bunnlinje og de ansattes helse og generelle velvære.


Share: