19. september 2022 0 Comments Elektronikk

Digitalisering og automatisering gir nye muligheter

Praktisk talt alle bransjer er i 2022 preget av automatisering og digitalisering. Det gjelder tradisjonell produksjon, distribusjon og logistikk, men også varehandel, administrasjon og saksbehandling. Når det gjelder produksjon er automatisering særlig viktig, og økende grad av digitalisering av prosesser skaper også helt nye forretningsmuligheter.

Maskiner som er effektive og nøyaktige

Maskiner, og da i ordets bredeste betydning, er flinkere enn mennesker på noen spesifikke områder. Det gjelder særlig oppgaver som er monotone, og som skal utføres på nøyaktig samme måte gang etter gang. Moderne industrimaskiner kan utføre en rekke forskjellige oppgaver, som for eksempel dreiing, sliping, gnistbehandling og laserproduksjon. Oppgavene utføres dessuten med en nøyaktighet som mennesket i utgangspunktet ikke kan matche.

Mennesker er fortsatt helt overlegne når det gjelder for eksempel kreativitet, problemløsning og tilpasning til skiftende forhold. Derfor er det også positivt når enklere oppgaver kan utføres av maskiner, slik at menneskelige evner og talenter kan benyttes på en bedre måte.

Automatisering gir nye forutsetninger

Global produksjonsindustri har over tid flyttet fra høykostland til land med lavere lønnskostnader. Slik optimalisering av driften er logisk så lenge som lønnskostnader utgjør en relativt stor del av bedriftens kostnader, noe som har ført til at «utflagging» av produksjonen har ført til store besparelser.

De siste årene har denne trenden i noen sammenhenger snudd. Denne utviklingen skyldes både lønnsvekst i land som Kina, og økende automatisering som reduserer lønnskostnadens andel av det samlede regnestykket. Dette betyr igjen at norske bedrifter kan være konkurransedyktige på områder som vi kanskje vanligvis forbinder med produksjon i helt andre land.

Anstrengte globale fraktmarkeder og sårbar logistikk legger også til rette for at det blir lønnsomt med mer omfattende bruk av lokal produksjon. Automatisering og digitalisering gjør det dessuten enklere å legge om produksjon raskt, noe som gir økt fleksibilitet og tilpasningsdyktighet. Oppsummert betyr det større muligheter for innovative norske selskaper, også på helt nye områder innenfor produksjon og industri.


Share: