27. november 2023 0 Comments Diverse

Derfor investerer mange selskaper i programvare for risikostyring og compliance

Denne artikkelen inneholder annonsert innhold.

Bærekraft og grønn omstilling handler ikke bare om beslutninger på individnivå, myndighetene stiller alt høyere krav til hva selskaper og organisasjoner må gjøre for å bidra til å redusere klimautslipp og annen forurensning. Samtidig stilles det også alt høyere krav til både compliance og dokumentasjon på mange andre områder. Mot en slik bakgrunn er det ikke rart at mange selskaper investerer i programvareløsninger som er skreddersydd til disse temaene

Omfattende rapportering knyttet til bærekraft

Selv om rapportering og «byråkrati» aldri skal være et formål i seg selv, er det for så vidt naturlig at myndighetene trenger noen form for dokumentasjon av de ulike tiltakene som en bedrift igangsetter for å påvirke for eksempel forurensning. Et eksempel er såkalt CSRD-rapportering, som enkelt forklart er rapportering knyttet til EUs bærekraftsdirektiv.

Det finnes allerede en rekke andre standarder for måling av rapportering knyttet til bærekraft, men for virksomheter i Europa vil CSRD være sentralt fremover. Med en skreddersydd programvareløsning kan man samle prosesser knyttet til alle de 12 europeiske standardene for rapportering av bærekraft på en og samme plattform.

Risikostyring handler også om effektiv drift

Noen tenker kanskje på risiko for bøter og andre sanksjoner fra myndighetene når det gjelder risikostyring og compliance. Det stemmer at myndighetene kan ilegge betydelige bøter og andre finansielle sanksjoner, ikke minst knyttet til for eksempel personvernlovgivningen. I forbindelse med introduksjonen av personverndirektivet GDPR var det mange selskaper som implementerte løsninger for å redusere risikoen for å bli ilagt kraftige bøter.

Samtidig er det viktig å huske på at risikostyring og compliance til syvende og sist handler om å drive forretning på en ansvarlig og forutsigbar måte. Å bidra til forurensning eller brudd på personvernlovgivningen er ikke akkurat tegn på at en organisasjon bryr seg om verken kundene sine eller andre interessenter.

Automatisering og systemstøtte gjør jobben enklere

Selv når et selskap har innsett hvor viktig arbeid med compliance og risikostyring er, kan det være utfordrende å legge til rette for gode og effektive rutiner. Oppfølging i Excel-ark og manuelle skjemaer gir ikke oversikt, og det er en overhengende risiko for at oppgaver blir glemt eller nedprioritert. Med en systemløsning får organisasjonen hjelp med å huske på hvilke oppgaver som skal utføres til hvilken tid, samtidig som systemet også visualiserer fremdrift og avdekket risiko. I tillegg vil et system som er tilpasset lovverket og krav til dokumentasjon gjøre en stor del av jobben med å produsere ferdige rapporter.


Share: