19. januar 2021 0 Comments Uncategorized

Den store forskjellen mellom en leder og en sjef

Det finnes en mengde eksempler på hvordan gode ledere kan forandre en hel bedrift eller organisasjon, samtidig som dårlig lederskap kan være helt ødeleggende. Det er mange skoler og organisasjoner som tilbyr lederutvikling, men god ledelse handler også om personlige trekk.

Forskjellen mellom administrasjon og ledelse

Til å begynne med er det viktig å huske på at mange prosesser som faller inn under ledelsesbegrepet egentlig er oppgaver som gjerne kan håndteres av HR-avdelingen i selskapet. Det finnes heldigvis en rekke gode digitale verktøy som automatiserer de formelle delene av personalledelse, slik at en leder kan fokusere på lederskap.

Det betyr selvfølgelig ikke at en god leder er likegyldig ovenfor korrekte prosedyrer i forbindelse med for eksempel lønnsutbetaling eller timeplanlegging, men at det er oppgaver som forutsetter gode administrative evner – og ikke nødvendigvis gode lederevner.

Forskjellen mellom en leder og en sjef

Det finnes selvfølgelig tusenvis av forskjeller mellom en sjef og en leder, men noen viktige er for eksempel:

  • En sjef fokuserer ofte på oppgavene og prosessene som skal utføres, en leder har fokus på menneskene som får ting å skje.

  • En sjef bruker mennesker for å oppnå sine mål, en leder utvikler medarbeiderne sine for å nå felles mål.

  • En sjef kan i noen tilfeller prøve å skape frykt for å få autoritet, men en leder vil fortjene de ansattes respekt.

  • En typisk sjef vil også kontrollere oppgaver i detalj og ta æren for fremganger, en god leder er flink til å delegere – både oppgaver og ros for gode resultater.

  • En sjef snakket ofte om «jeg», men en god leder har heller fokus på et felles «vi».

Å skape en organisasjon som trekker i samme retning er noe av det aller viktigste som en god leder kan gjøre, og fremgangsrike ledere kan skape fantastisk engasjement og en tilhørende god bedriftskultur og fremragende økonomiske resultater.


Share: